Author Image

Edrees Sharifi

260,000 subscribers

36,564,895 total views

joined Apr 18, 2014

family friendly

Popular videos

رهنمایی کامل کنترول اسکوپ و لرزش سلاح برای مبابل و کمپیوتر | PUBG MOBILE
17:00
این هکر از مریخ بالای ما فیر میکرد | PUBG MOBILE
12:01
جعبه گشایی 8754 یوسی برای گرفتن ام فور جوکر و لباس آن | Liars Crate
10:31
این هکر فکر میکرد میتواند ما را هم بکشد 🔥 Turkish HACKER
13:53
ریکشن من و پاتریک روی اولین ویدیوی پابجی من | REACTION
16:00
هیچ کسی اجازه بیرون رفتن از بوتکمپ را نداشت 🔥 PUBG MOBILE
15:00
بازی بسیار جالب ادریس شریفی با پوریا هاتوشاه 🔥 PUBG MOBILE
16:00
چلنج با یوتیوبر که میگفت زنده میخورمت | CHALLENGE
35:00
این هکر در یک روز نفر اول اروپا میشود | HE SHOCKED EVERYONE
16:00
ریکشن من و پاتریک روی بازی برادر کوچکم | REACTION
17:00
پر هیجان ترین بازی با فردین صفی و پابجی کینگ | Afghan Youtubers
24:00
بازی ادریس شریفی با شوی شار 😱😍 | PUBG MOBILE
24:00